راهنما:حذف الگوی نگهداری

بسیاری از صفحات ویکی‌پدیا الگوهای نگهداری نشان می‌دهد که مشکلات موضوعی یا محتوایی همان صفحه را نشان می‌دهد. شما احتمالاً با کلیک روی پیوندی در یک الگوی نگهداری به اینجا رسیدید، منظور «چگونگی و زمان حذف پیام این الگو» است.

الگوهای نگهداری توسط داوطلبان افزوده و حذف می‌شوند. این صفحهٔ راهنما فرایند بررسی و حذف چنین الگوهایی را شرح می‌دهد.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne